Selecteer een pagina

alles over aanmelden

Eénpitter-scholen Centrum/Zuid

Op deze website treft u het aanmeldingsformulier voor onze school en alle andere éénpitter-scholen in Centrum en Zuid die niet deelnemen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid. U dient daarvoor op het formulier uw voorkeur van éénpitter-scholen aan te geven, met een minimum van drie scholen, waarna u het formulier inlevert bij de éénpitter-school die uw eerste voorkeur geniet.

Let op: dit formulier is uitsluitend voor deze 7 éénpitter-scholen bedoeld. Dit zijn: de Willemsparkschool, de Eerste Openluchtschool, de Tweede Openluchtschool, de Amsterdamse Montessorischool, de Buitenveldertse Montessorischool,de Peetersschool en de Hildebrand- van Loonschool.

De reden dat wij niet deelnemen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid is dat wij uit blijven gaan van het voorrangsgebied per school zoals dat afgelopen jaar in overleg met het Stadsdeel is vastgelegd, waarbij ouders binnen hun schoolkeuzevrijheid een ruimer schoolaanbod behouden en de éénpitter basisscholen vooral gekozen kunnen worden op basis van hun identiteit.

Wij streven uiteraard naar zoveel mogelijk transparantie voor alle ouders, maar het is ons niet gelukt ons eigen aanmeldingssysteem gekoppeld te krijgen aan het stedelijk systeem. Vandaar dat u zich apart middels ons aanmeldingsformulier bij de éénpitter-school van uw voorkeur moet aanmelden.

NB: Voor scholen binnen het stedelijk systeem verwijzen wij u graag naar: www.schoolwijzer.amsterdam.nl

 

Aanmelden

Het aanmelden van uw kind(-eren) kan vanaf 2 jaar tot en met 3 jaar en 2 maanden. U bent in elk geval op tijd als u uw kind uiterlijk op zijn derde verjaardag aanmeldt.

Om uw kind aan te melden, is het van belang dat u het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend inlevert bij de school van uw eerste voorkeur. Ook als een ouder broertje of zusje op de school van uw eerste voorkeur zit, is het absoluut noodzakelijk dat u het aanmeldingsformulier inlevert. In dit laatste geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, moet er bij de plaatsing geloot worden. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen en alleen op de school waarvoor u uw voorkeur kenbaar heeft gemaakt.

Na afgifte van het aanmeldformulier op de school van uw eerste keuze ontvangt u een bewijs van aanmelding, waarop staat met welke gegevens uw kind geregistreerd is. Controleer alstublieft goed of alle gegevens correct zijn verwerkt.

Voor het aanmeldingsformulier, klik hier.

Aanmelden zij-instroom

Is uw kind ouder dan vier jaar en komt u nieuw in de buurt wonen of overweegt u uw kind van school te laten wisselen? In dat geval kunt u het aanmeldformulier voor zij-instroomleerlingen invullen. Wij nemen contact met u op zodra wij uw aanmeldformulier ontvangen hebben. In enkele groepen is er plek. U kunt altijd uw kind middels dit formulier op de wachtlijst plaatsen.

Klik hier voor het aanmeldformulier zij-instroom.

 

Het toedelen van plaatsen

Drie keer per jaar wordt onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, in aanwezigheid van de directeuren, de plaatsing geautomatiseerd uitgevoerd. Uitgangspunt bij de plaatsing is dat elk kind een gelijke kans heeft op het krijgen van een plaats. Het moment van aanmelden (tussen 2 jaar en 3 jaar en enkele maanden) speelt hierbij geen rol.

Plaatsing van kinderen geschiedt in volgorde van onderstaande voorrangscriteria:

1. Kinderen van personeelsleden
2. Broertjes en zusjes van leerlingen, indien deze met elkaar in gezinsverband leven
3. Kinderen die minimaal 3 ochtenden, gedurende acht maanden, vóór het vierde jaar naar de peuterspeelzaal/voorschool CompaNanny Tweede Openluchtschool gaan
4. Het kind woont in het voorrangsgebied
5. Kinderen die minimaal 3 ochtenden, gedurende acht maanden, vóór het vierde jaar naar de peuterspeelzaal/voorschool CompaNanny Tweede Openluchtschool gaan
6. Het kind woont buiten het voorrangsgebied

Voorrangsgebied

Begrenzing van het voorrangsgebied: Noorder Amstelkanaal, Bernard Kochstraat (E), Amstelveenseweg (E), Zeilstraat (O), Hoofddorpweg (O), zuidrand Hoofddorpplein, Aalsmeerweg (O), Henk Sneevlietweg (E), Einsteinweg, Ringweg Zuid, oost- en zuidoever Nieuwe Meer, grens Amsterdam-Amstelveen, Amstel, Ringweg Zuid, Boerenwetering, Noorder Amstelkanaal

O achter een straatnaam = daar waar deze straat de grens van het gebied vormt, valt alleen de Oneven-kant van deze straat binnen het voorrangsgebied.

E achter een straatnaam = daar waar deze straat de grens van het gebied vormt, valt alleen de Even- kant van deze straat binnen het voorrangsgebied

Hierbij geldt het adres zoals blijkt bij het GBA, mits het kind daar woont op moment van plaatsing. Bij twijfel kan de directeur verzoeken om nader bewijs.

 

Inleveren aanmeldingsformulier / sluitingsdata aanmelding

Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. Voor het aanmeldingsformulier, klik hier. U kunt dit formulier ook ondertekenen, scannen en e-mailen naar: aanmelden@openluchtschool2.nl

 

Sluitingsdata inleveren aanmeldingsformulier en lotingsdata:

 

Geboren tussen 1 januari t/m 30 april 2018

Sluitingsdatum 21 mei 2021
Lotingsdatum 27 mei 2021

Geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus 2018

Sluitingsdatum 15 oktober 2021
Lotingsdatum 28 oktober 2021

 

Na de plaatsing worden de ouders door de school van plaatsing benaderd. Ouders van kinderen die op tijd zijn aangemeld, ontvangen uiterlijk vijf maanden voordat het kind 4 jaar wordt, bericht op welke school hij of zij geplaatst kan worden. Wanneer u gebruik wilt maken van deze plaats, volgt daarna de definitieve inschrijving.

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie betreffende definitieve plaatsing, loting of wachtlijst dan kunt u mailen naar: aanmelden@openluchtschool2.nl

Heeft u besloten om naar een informatieochtend te komen op de Tweede Openluchtschool, meld u dan aan via aanmelden@openluchtschool2.nl de data zijn te vinden op onze website www.openluchtschool2.nl