Alles over onze school

Aanmelden
Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind | 15 10 2013


Aanmeldprocedure Tweede Openluchtschool

 • Eénpitter-scholen Centrum/Zuid
 • Het toedelen van plaatsen
 • Voorrangsgebied
 • Inleveren aanmeldingsformulier/sluitingsdata aanmelding
 • Contact

 

 

Eénpitter-scholen Centrum/Zuid

Op deze website treft u het aanmeldingsformulier voor onze school en alle andere éénpitter-scholen in Centrum en Zuid die niet deelnemen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid. U dient daarvoor op het formulier uw voorkeur van éénpitter-scholen aan te geven, met een minimum van drie scholen, waarna u het formulier inlevert bij de éénpitter-school die uw eerste voorkeur geniet.

Let op: dit formulier is uitsluitend voor deze tien éénpitter-scholen bedoeld. Dit zijn: de Willemsparkschool, de Eerste Openluchtschool, de Tweede Openluchtschool, de Amsterdamse Montessorischool, de Buitenveldertse Montessorischool, de ASVO, de Peetersschool, de Hildebrand-van Loonschool, de Geert Grooteschool I en de Geert Grooteschool II.

De reden dat wij niet deelnemen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid is dat wij uit blijven gaan van het voorrangsgebied per school zoals dat afgelopen jaar in overleg met het Stadsdeel is vastgelegd, waarbij ouders binnen hun schoolkeuzevrijheid een ruimer schoolaanbod behouden en de éénpitter basisscholen vooral gekozen kunnen worden op basis van hun identiteit.

Wij streven uiteraard naar zoveel mogelijk transparantie voor alle ouders, maar het is ons niet gelukt ons eigen aanmeldingssysteem gekoppeld te krijgen aan het stedelijk systeem. Vandaar dat u zich apart middels ons aanmeldingsformulier bij de éénpitter-school van uw voorkeur moet aanmelden.

Voor meer informatie over het aanmelden van uw kind en de loting kunt u contact opnemen met Bea Nieuwboer via het e-mailadres

admin@openluchtschool2.nl.

Voor informatie na de loting, definitieve plaatsing van uw kind en de wachtlijst neemt u contact op met Eva Kroon. (zie contact)

NB: Voor scholen binnen het stedelijk systeem verwijzen wij u graag naar

www.schoolwijzer.amsterdam.nl

Aanmelden

Het aanmelden van uw kind(-eren) kan vanaf 2 jaar tot en met 3 jaar en 2 maanden. U bent in elk geval op tijd als u uw kind uiterlijk op zijn derde verjaardag aanmeldt. Het formulier is niet bedoeld voor zij-instroom aanmeldingen (kinderen ouder dan 4 jaar). Hiervoor dient u contact op te nemen met Isabelle Ferwerda, isabelle@openluchtschool2.nl.

Om uw kind aan te melden, is het van belang dat u het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend inlevert bij de school van uw eerste voorkeur. Ook als een ouder broertje of zusje op de school van uw eerste voorkeur zit, is het absoluut noodzakelijk dat u het aanmeldingsformulier inlevert. In dit laatste geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, moet er bij de plaatsing geloot worden. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen en alleen op de school waarvoor u uw voorkeur kenbaar heeft gemaakt.

Na afgifte van het aanmeldformulier op de school van uw eerste keuze ontvangt u een bewijs van aanmelding, waarop staat met welke gegevens uw kind geregistreerd is. Controleer alstublieft goed of alle gegevens correct zijn verwerkt.


 

Het toedelen van plaatsen

Drie keer per jaar wordt onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, in aanwezigheid van de directeuren, de plaatsing geautomatiseerd uitgevoerd. Uitgangspunt bij de plaatsing is dat elk kind een gelijke kans heeft op het krijgen van een plaats. Het moment van aanmelden (tussen 2 jaar en 3 jaar en enkele maanden) speelt hierbij geen rol.

Plaatsing van kinderen geschiedt in volgorde van onderstaande voorrangscriteria:

1. Broertjes en zusjes van leerlingen.

2. Kinderen van personeel.

3. Kinderen die ten minste 3 dagdelen in de week gedurende minimaal 8 maanden de  Peuterspeelzaal/Voorschool verbonden aan de Openluchtscholen bezoeken én die in het voorrangsgebied van de school wonen.

4. Kinderen uit het voorrangsgebied.

5. Kinderen van buiten het voorrangsgebied.

 

Voorrangsgebied

Begrenzing van het voorrangsgebied: Noorder Amstelkanaal, Bernard Kochstraat (E), Amstelveenseweg (E), Zeilstraat (O), Hoofddorpweg (O), zuidrand Hoofddorpplein, Aalsmeerweg (O), Henk Sneevlietweg (E), Einsteinweg, Ringweg Zuid, oost- en zuidoever Nieuwe Meer, grens Amsterdam-Amstelveen, Amstel, Ringweg Zuid, Boerenwetering, Noorder Amstelkanaal

O achter een straatnaam = daar waar deze straat de grens van het gebied vormt, valt alleen de Oneven-kant van deze straat binnen het voorrangsgebied.

E achter een straatnaam = daar waar deze straat de grens van het gebied vormt, valt alleen de Even-kant van deze straat binnen het voorrangsgebied

Hierbij geldt het adres zoals blijkt bij het GBA, mits het kind daar woont op moment van plaatsing. Bij twijfel kan de directeur verzoeken om nader bewijs.

 

Inleveren aanmeldingsformulier/sluitingsdata aanmelding

Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. Voor het aanmeldingsformulier, klik hier. U kunt dit formulier ook ondertekenen, scannen en e-mailen naar:

admin@openluchtschool2.nl.

 

Sluitingsdata inleveren aanmeldingsformulier en lotingsdata:

Geboren tussen 01-05-2015 / 31-08-2015

Sluitingsdatum  28 september 2018                                                              Lotingsdatum 4 oktober 2018

Geboren tussen 01-09-2015 / 31-12-2015

Sluitingsdatum 1 februari 2019                                                                      Lotingsdatum 7 februari 2019

Geboren tussen 01-01-2016 / 30-04-2016

Sluitingsdatum  10 mei 2019                                                                         Lotingsdatum 16 mei 2019

Geboren tussen 01-05-2016 / 31-08-2016

Sluitingsdatum  4 oktober 2019                                                                     Lotingsdatum 10 oktober 2019

 

Na de plaatsing worden de ouders door de school van plaatsing benaderd. Ouders van kinderen die op tijd zijn aangemeld, ontvangen uiterlijk vijf maanden voordat het kind 4 jaar wordt, bericht op welke school hij of zij geplaatst kan worden. Wanneer u gebruik wilt maken van deze plaats, volgt daarna de definitieve inschrijving.

Eva Kroon is contactpersoon voor de procedure na de loting. U mag bij uw definitieve inschrijving een voorkeur voor een groep aangeven. We kijken bij het verdelen van nieuwe leerlingen echter goed naar de samenstelling van de groepen. Het kan dus voorkomen dat u kind niet in de groep van voorkeur wordt geplaatst.

 

Contact

Voor meer informatie  over de definitieve plaatsing na de loting of de wachtlijst kunt u contact opnemen met Eva Kroon via het e-mailadres eva@openluchtschool2.nl.

Eva werkt op woesdag, donderdag en vrijdag .Op de woensdagen staat zij niet voor de groep. Ze probeert u mail zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Voor telefonisch contact kunt u tevens een mail sturen naar bovenstaand e-mailadres met uw vraag en telefoonnummer, Eva belt u dan zo spoedig mogelijk.

 

Aanmelden zij-instroom


Is uw kind ouder dan vier jaar en komt u nieuw in de buurt wonen of overweegt u uw kind van school te laten wisselen? In dat geval kunt u het aanmeldformulier  voor zij-instroomleerlingen invullen.  Wij nemen contact met u op zodra wij uw aanmeldformulier ontvangen hebben. In enkele groepen is er plek. U kunt altijd uw kind middels dit formulier op de wachtlijst plaatsen.
Klik hier voor het aanmeldformulier.

 

Voor meer informatie over het aanmelden van uw kind en de loting kunt u contact opnemen met Bea Nieuwboer via het e-mailadres: admin@openluchtschool2.nl.

 

Kalender | Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind

december 2018

 • 05 - Sinterklaasviering
 • 05 - Afsluiting thema “Sinterklaas” gr 1-2
 • 06 - Start thema “Kerst” gr 1-2
 • 14 - Openluchtviering
 • 20 - Nieuwsbrief decmber
 • 20 - Leerlingen ‘s middags vrij
 • 20 - Inloop ouders 08.20 - 08.30 u
 • 20 - ‘s Avonds Kerstdiner
 • 20 - Afsluiting thema “Kerst” gr 1-2
 • 21 - Leerlingen vrij
 • 22 - Start Kerstvakantie
 • 25 - 1e Kerstdag
 • 26 - 2e Kerstdag
 • 31 - Oud en nieuw
Kalender | Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind Kalender | Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord