Selecteer een pagina

organisatie

Stichting Openluchtscholen

 

De Eerste en Tweede Openluchtschool vormen samen de Stichting voor Openluchtscholen. De Openluchtscholen zijn neutraal bijzondere basisscholen. Neutraal wil zeggen dat de scholen geen religieuze basis hebben. Bijzonder wil zeggen, dat het schoolbestuur van beide scholen tevens het bevoegd gezag vormt.

Het bestuur bestaat uit ouders van kinderen die op de Eerste en Tweede Openluchtschool zitten. Het bestuur is het bevoegd gezag en heeft diverse taken, waaronder: toezicht op de directie houden, missie en doelstellingen scholen vaststellen, financiën van de scholen beheren en beleid te maken/standpunten in te nemen op diverse terreinen (zoals bijv passend onderwijs, aannamebeleid, digitalisering). Het bestuur vergadert maandelijks. De directeuren van beide scholen zijn hierbij aanwezig.

Er wordt in beginsel gestreefd naar een gelijk aantal ouders van de beide scholen. Het bestuur bestaat momenteel uit 8 leden. De zittingstermijn van drie jaar kan nog een keer verlengd worden.

Het bestuur organiseert samen met de directie eenmaal per jaar een ouderavond waar zij toelichting geeft op het gevoerde beleid.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Bestuursleden Eerste en Tweede Openluchtschool 2018-2019

Leo Groothuis (1e ols voorzitter)
voorzitter@olsbestuur.nl

Willemijn Broers-Rienks (1e ols vice-voorzitter)
vicevoorzitter@olsbestuur.nl

Valerie Staal (1e ols secretaris)
secretaris@olsbestuur.nl 

Jos van der Weg (2e ols penningmeester)
penningmeester@olsbestuur.nl
financien@olsbestuur.nl

Merle Göllner-Bonninga  (2e ols personeelszaken)
hr_ols2@olsbestuur.nl

Cheryl Kroezen  (1e ols personeelszaken)
hr_ols1@olsbestuur.nl    

Bernd van Kooten (1e ols gebouwen )
gebouwen_2@olsbestuur.nl

Coen Binnerts (2e ols toezichthouder financien)

Nicole Veninga  (2e ols toezichthouder onderwijs)

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd terecht bij de voorzitter

Leo Groothuis: voorzitter@olsbestuur.nl