Selecteer een pagina

Alle documenten

Geschiedenis
In de dertiger jaren ontstonden openluchtscholen voor het zieke kind. Dit waren scholen met extra voorzieningen, waaronder de mogelijkheid om buiten les te geven. Vanuit de gedachte dat dit schoolconcept ook goed zou zijn voor gezonde kinderen zijn de twee Openluchtscholen voor het Gezonde Kind in Amsterdam ontstaan. Conform dit schoolconcept hebben beide Openluchtscholen mogelijkheden om de kinderen buiten te laten werken …

Lees verder in het document (pdf)

Maandag                08.30 – 14.45
Dinsdag                  08.30 – 14.45
Woensdag              08.30 – 12.15
Donderdag             08.30 – 14.45
Vrijdag
groep 1 t/m 4          08.30 – 12.00
groep 5 t/m 8          08.30 – 14.45

 

  • Voor de groepen 1 en 2 gaat de hoofdingang om 8.20 uur open zodat ouders hun kinderen zelf naar de klas kunnen brengen.
  • De bel van het hoofdgebouw gaat om 8.20 uur. Alle kinderen gaan dan in de rij staan van hun groep.
  • Om 8.25 uur luidt een van de leerlingen de handbel waarna de groepen met hun leerkracht naar binnen gaan. Ouders nemen op het schoolplein afscheid van hun kind.
  • De lessen beginnen om 8.30 uur.
Afwezigheid en melding van ziekte. Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, willen wij dit graag van u weten. U kunt altijd de voicemail inspreken, maar wilt u telefonisch contact met de administratie dan kan u tussen 8.00 uur en 8.30 uur de school bellen. We willen ook de reden van afwezigheid doorgeven, zodat wij weten wat er aan de hand is. Het is niet de bedoeling dat u uw kind per mail aan de groepsleerkracht afwezig meldt. Voor telefonisch contact kunt u bellen naar: 020-6793858
Lees alles in via onderstaande link:

Kinderraad OLS2 (pdf)

Gelukkig is een school meer dan alleen een leerfabriek. Het is ook een gemeenschap. De leerkrachten besteden alle mogelijke aandacht aan de sociale ontwikkeling van de kinderen, maar daarnaast moet er ook plaats zijn voor kleine en grote evenementen. Een groot deel daarvan wordt mede georganiseerd door het E-team …

Lees alles in het document: E- team (pdf)

Mocht u contact willen met het e-team mail dan naar: e-team@openluchtschool2.nl

Eénpitter-scholen Centrum/Zuid
Op deze website treft u het aanmeldingsformulier voor onze school en alle andere éénpitter-scholen in Centrum en Zuid die niet deelnemen aan het Stedelijk Toelatingsbeleid. U dient daarvoor op het formulier uw voorkeur van éénpitter-scholen aan te geven, met een minimum van drie scholen, waarna u het formulier inlevert bij de éénpitter-school die uw eerste voorkeur geniet …

Lees verder in het document (pdf)

Hier download u de schoolgids van de Tweede Openluchtschool voor het schooljaar 2022-2023. In deze gids vindt u allerlei inhoudelijke en organisatorische onderwerpen die betrekking hebben op de school.
De schoolgids is niet alleen een bron van informatie voor de ouders van school, maar ook een hulpmiddel om de ouders van nieuwe leerlingen een goede schoolkeuze te laten maken.

Open: Schoolgids 2023-2024 (pdf)

Open het jaarplan 2022-2023 via onderstaande link:
Jaarplan 2023-2024 2e OLS, (pdf)

Open het Schoolplan 2016-2020 via onderstaande link:

Schoolplan 2020-2024 OLS2 (pdf)

Download het document via onderstaande link:

SOP 2022-2023, 2e Openluchtschool (pdf)

Lees hier het jaarverslag van de Stichting Openluchtscholen voor het Gezonde Kind

Jaarverslag 2022 Stichting Openluchtscholen (pdf)

Lees hier de kwaliteitscyclus van de stichting Openluchtscholen: Kwaliteitscyclus 2023-2024 (pdf)

Lees hier het medezeggenschapsreglement van de Tweede Openluchtschool: MR-reglement 2e OLS (pdf)

Lees hier het medezeggenschapsstatuut van Stichting Openluchtscholen: Medezeggenschapsstatuut OLS (pdf)

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in
schooljaar 2022-2023 uitgevoerd bij Stichting Openluchtscholen voor het Gezonde Kind.

Lees hier het Inspectierapport OLS (pdf)

Lees hier alles over het Pestprotocol en –beleid: Pestprotocol 2e OLS (pdf)
Lees hier alles over meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf)
Lees hier het protocol omtrent medicatie en medisch handelen: Protocol medicatie en medisch handelen (pdf)
Wij streven ernaar de zorg zo te organiseren dat alle leerlingen een onderwijsaanbod krijgen dat
aansluit op hun onderwijsbehoeften. Dit doen wij door zowel opbrengstgericht (OGW) als handelingsgericht (HGW) te werken. In dit ondersteuningsplan is beschreven hoe wij vorm geven aan de HGW cyclus en hoe we OGW daarin een plaats geven.
 
Op elke school en dus ook de onze kan iets misgaan. Als we op deze situaties niet adequaat of niet naar verwachting van degenen die het betreft reageren, kunnen klachten ontstaan. Daarom hebben wij een klachtenregeling die past bij deze visie. 

Lees hier hoe wij hier als school mee omgaan: Klachtenregeling OLS (pdf)

Hoe gaat Stichting Openluchtscholen voor het Gezonde kind om met persoonsgegevens?

Lees hier onze Privacyverklaring (pdf)

Lees hier alles over het social media protocol: Protocol Social Media (pdf)

Lees hier alles over het verzuimprotocol: Verzuimprotocol 2e OLS (pdf)

Lees hier alles over het omgangsprotocol: Omgangsprotocol 2e OLS, (pdf)
Lees hier alles over het protocol schorsing en verwijdering: Protocol schorsing en verwijdering 2e OLS (pdf)

Lees hier alles over het echtscheidingsprotocol (pdf)

Lees hier onze Visie op Burgerschap van de Stichting Openluchtscholen

In het schoolgebouw van de Tweede Openluchtschool biedt CompaNanny Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang aan voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De Peuterspeelzaal is een huiselijk ingerichte plek waar peuters spelenderwijs kunnen leren en ontwikkelen. Er wordt geoefend met vaardigheden die kinderen nodig hebben op de basisschool, zoals samenwerken, op je beurt wachten en concentreren. Als een kind naar school gaat, kan het na school naar de BSO van CompaNanny. Als ware ontdekkingsreizigers verkennen de kinderen verschillende themawerelden en beleven ze avonturen binnen en buiten de BSO.

CompaNanny 2e Openluchtschool (pfd)

Ga je mee op avontuur? Woest Zuid haalt na school ook de kinderen van De Tweede Openluchtschool.

Woest Zuid (pdf)

Na een dag vol indrukken, vormt onze naschoolse opvang de ideale plek waar kinderen samen met hun vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen. Door de harmonieuze en huiselijke sfeer op onze locaties voelen kinderen en hun ouders zich thuis.

NSO KleintjeZuid (pdf)